Vedení pro elektroniku

Vedení pro elektroniku, instalace a přenos dat
Aby naši zákazníci mohli co možná nejlépe čerpat z možností, které vyplývají ze stále se zvyšujících rychlostí při přenosu dat, máme k dispozici rozmanité produkty v oblasti vedení pro elektroniku, instalace a přenos dat.
Patří sem vedení s koaxiálními prvky pro vysoce výkonné přenosy v oblasti vysílání, optické vodiče pro přenos dat, televizního vysílání nebo videa, jakož i vedení pro zařízení k zabezpečení proti poruchám v oblastech ohrožených explozí.

Vedle toho vyrábíme speciální provedení, jako například pro počítačová zařízení. Pro oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky a lékařské elektroniky nabízíme vedení se stíněním z měděného opletení, jakož i s podloženým měděným stíněním nebo s fóliemi potaženými hliníkem.
Vedle početných speciálních konstrukcí máme také dlouholeté zkušenosti v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMV), aby byly elektrické stroje a přístroje ve vzájemném souladu.

LiYY
LiYY

LiYY - Flexibilní připojovací kabely pro měřicí, řídicí a regulační techniku. K propojení duplexních telefonních zařízení zvláště tam, kde jsou požadována malá měření.

LiYCY
LiYCY

LiYCY - Flexibilní připojovací kabely pro měřicí, řídicí a regulační techniku, dále při zpracování dat v kancelářské technice. Tyto stíněné verze kabelu jsou obzvláště vhod-né pro nerušený přenos dat a signálů, neboť splňují požadavky EMC.

LiYCY párovaný
LiYCY párovaný

LiYCY párovaný - Flexibilní připojovací kabely pro měřicí, řídicí a regulační techniku, dále při zpracování dat v kancelářské technice. Tyto stíněné verze kabelu jsou obzvláště vhod-né pro nerušený přenos dat a signálů, neboť splňují požadavky EMC. 

LiYCY/CY
LiYCY/CY

LiYCY/CY - Flexibilní připojovací kabel v elektronice pro přenos řídicích impulsů v datových přenosech. Jednotlivé páry žil jsou stíněny, aby se zabránilo vzájemné interakci. Společné Cu stínění všech párů zabraňuje vnějším rušivým vlivům. Kabel je určen pro pevné i flexibilní volné uložení. Není vhodný pro opakující se nucené pohyby a pohyby s tahovým zatížením. 

Li2YCYv (TP)
Li2YCYv (TP)

Li2YCYv (TP) - Kabely pro přenos dat, pro pevné i pohyblivé uložení bez nuceného pohybu a tahového namáhání. Použití ve venkovních i vnitřních protorech.

Kontakt

Baude Kabeltechnik GmbH

Lise-Meitner-Str. 1
31157 Sarstedt
GERMANY

+49 5066 7001-0
info@baude.de

BCP/CU-Notierung