Dementi

Neručíme za neznámý obsah
Baude Holding GmbH nepřebírá odpovědnost za obsahy z  internetových stránek, které se objevují přes odkazy těchto internetových stránek.
Baude Holding GmbH dává díky zkoušce ohledně zanesení odkazu na vědomí, že porušení zákona a porušení práv obsahem těchto stránek nejsou předvídatelná. U odkazů se ovšem jedná o dynamické odkazy. Na aktuální a budoucí vzhled, obsah nebo autorství stránek s tímto spojených nemá Baude Holding GmbH žádný vliv. Proto se také výslovně distancuje od jakéhokoliv obsahu, který je trestný a postižitelný nebo se prohřešuje proti dobrým mravům. Toto stanovisko platí pro všechny odkazy na internetu stejně jako cizí zásahy. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a obzvlášť za škody, které vzniknou kvůli použití nebo nepoužití takto nabízených informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli Baude Holding GmbH, která zveřejňování takovýchto odkazů odsuzuje.

Copyright
© 1999-2019 Baude Holding GmbH, Lise-Meitner-Straße 1, D-31157 Sarstedt, Germany

Všechna práva vyhrazena
Koncept a vzhled internetových stránek, použité grafiky, obrázky a postupy, sbírkya také jednotlivé příspěvky jsou autorsky chráněny. Baude Holding Gmbh si ponechává všechna práva, včetně práv na předání foto-mechanických dat, rozmnožení a rozšíření speciálním zacházením (například zpracování dat, nosiče dat a datové sítě). Baude Holding GmbH neručí za případné pravopisné chyby ani za správnost příspěvků.

Podmínky užití
Uživatel akceptuje podmínky internetu jako decentralizovaného síťového spojení s přechodným ukládáním a přenosem dat. Na cestě od poskytovatele k uživateli není možné zaručit, že bude vyloučena manipulace, záměrné falšování a že budou použity pouze aktuální údaje (např. stará verze ještě ve vyrovnávací paměti).
Omezení podmíněná systémem jako transformace dat na cestě od poskytovatele k uživateli nemohou být vyloučena. Nemůže být zaručena správnost údajů a shoda s původními daty.
Abychom zaručili optimální funkčnost naší nabídky, přizpůsobili jsme naše internetové stránky současným verzím prohlížečů.

Právní odkaz
Baude Holding GmbH vytváří internetové stránky s velkou svědomitostí a stará se o pravidelnou aktualizaci. Baude Holding GmbH však negarantuje bezproblémový přístup ani úplnost, správnost a aktuální znění informací umístěných na našich stránkách (obrázky, texty, ceny a jiné informace). Baude Holding GmbH si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění zobrazených informací.

Kontakt

Baude Kabeltechnik GmbH

Lise-Meitner-Str. 1
31157 Sarstedt
GERMANY

+49 5066 7001-0
info@baude.de

BCP/CU-Notierung