Cookie-Settings

We would like to track your activities on our website in order to further improve our content, search engine recognition and online advertising by using a technology called 'Cookies'. We have more Information on the matter in our Privacy Policy.

Technically neccessary (always active)

These are strictly technically neccessary. We do not save any personal data in these cookies. We have more information about that in our Privacy Policy.

Tracking / Analytics (optional)

We kindly ask for your consent. If you enable Tracking cookies by checking the box on the right, the website will load additional third-party code to track your behavior on our website. These cookies are not neccessary and the website will function with or without them. You can withdraw your consent at any time by unchecking the box on the right, however, your withdrawal will not affect the processing of data before that withdrawal according to Art. 7 para. 3 GDPR. We will, on our servers, log your consent (or your withdrawal thereof) according to Art. 7 para. 1 GDPR by saving Date, Time, your IP-Address (which is personally identifyable data) and your choice regarding tracking-cookies. We have more information about that in our Privacy Policy.

You can review your settings at any time by clicking COOKIES in the menu at the bottom of any page. COOKIES

You can <strong>dismiss</strong> this window (without making changes to your settings) and not show it again, <strong>reject</strong> all optional cookies (which revokes your consent, if given) or <strong>save</strong> your preferences.

Dementi

Neručíme za neznámý obsah
Baude Holding GmbH nepřebírá odpovědnost za obsahy z  internetových stránek, které se objevují přes odkazy těchto internetových stránek.
Baude Holding GmbH dává díky zkoušce ohledně zanesení odkazu na vědomí, že porušení zákona a porušení práv obsahem těchto stránek nejsou předvídatelná. U odkazů se ovšem jedná o dynamické odkazy. Na aktuální a budoucí vzhled, obsah nebo autorství stránek s tímto spojených nemá Baude Holding GmbH žádný vliv. Proto se také výslovně distancuje od jakéhokoliv obsahu, který je trestný a postižitelný nebo se prohřešuje proti dobrým mravům. Toto stanovisko platí pro všechny odkazy na internetu stejně jako cizí zásahy. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a obzvlášť za škody, které vzniknou kvůli použití nebo nepoužití takto nabízených informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli Baude Holding GmbH, která zveřejňování takovýchto odkazů odsuzuje.

Copyright
© 1999-2019 Baude Holding GmbH, Lise-Meitner-Straße 1, D-31157 Sarstedt, Germany

Všechna práva vyhrazena
Koncept a vzhled internetových stránek, použité grafiky, obrázky a postupy, sbírkya také jednotlivé příspěvky jsou autorsky chráněny. Baude Holding Gmbh si ponechává všechna práva, včetně práv na předání foto-mechanických dat, rozmnožení a rozšíření speciálním zacházením (například zpracování dat, nosiče dat a datové sítě). Baude Holding GmbH neručí za případné pravopisné chyby ani za správnost příspěvků.

Podmínky užití
Uživatel akceptuje podmínky internetu jako decentralizovaného síťového spojení s přechodným ukládáním a přenosem dat. Na cestě od poskytovatele k uživateli není možné zaručit, že bude vyloučena manipulace, záměrné falšování a že budou použity pouze aktuální údaje (např. stará verze ještě ve vyrovnávací paměti).
Omezení podmíněná systémem jako transformace dat na cestě od poskytovatele k uživateli nemohou být vyloučena. Nemůže být zaručena správnost údajů a shoda s původními daty.
Abychom zaručili optimální funkčnost naší nabídky, přizpůsobili jsme naše internetové stránky současným verzím prohlížečů.

Právní odkaz
Baude Holding GmbH vytváří internetové stránky s velkou svědomitostí a stará se o pravidelnou aktualizaci. Baude Holding GmbH však negarantuje bezproblémový přístup ani úplnost, správnost a aktuální znění informací umístěných na našich stránkách (obrázky, texty, ceny a jiné informace). Baude Holding GmbH si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění zobrazených informací.

Jetzt anfragen
Request a quote

Kontakt

Baude Kabeltechnik GmbH

Lise-Meitner-Str. 1
31157 Sarstedt
GERMANY

+49 5066 7001-0
info@baude.de

BCP/CU-Notierung