Standardní vedení

Nabízíme vám širokou paletu produktů a dodáme vám standardní kabely a vedení pro nejrůznější oblasti použití. V našem sortimentu zboží vedeme následující standardní kabely a vedení:

  • Vedení s hadicemi z PVC
  • Vedení s gumovými hadicemi
  • Zemní kabely
  • Instalační kabely
  • Telefonní kabely
  • Vedení pro řízení strojů

Vedení pro řízení strojů

Vedení pro řízení strojů se používají v průmyslu jako spojovací připojení nebo řídící vedení u různých strojů. Zvláštností tohoto vedení je, že jsou maximálně odolná vůči louhu a oleji. Vedení pro řízení strojů se používají jako připojovací nebo spojovací vedení - mimo jiné pro řídící přístroje na obráběcích strojích, výrobních a montážních pásech, dopravnících a výrobních linkách - při středním mechanickém namáhání. Jsou vhodné pro pevné položení a flexibilní použití při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez vynuceného pohybu. Vedení pro řízení strojů se hodí pro použití v suchých, ale i ve vlhkých a v mokrých prostorech.

HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB
HYSLY Flex - JZ, OZ, OB, JB

HYSLY Flex - Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení atd. při středním namáhání. Pro pevné a flexibilní uložení bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých i mokrých halách. Nejsou určeny pro použití ve venkovním prostředí.

HYSLCY šedá
HYSLCY šedá

HYSLCY šedá - Kabely pro připojení a ovládání montážních pásů a linek, při středním mechanickém namáhání. Vhodné pro pevné i flexibilní uložení bez nuceného pohybu a tahového namáhání v suchých i mokrých halách a venkovním prostředí. Díky vysokému pokrytí stíněním budou rušivé vlivy signálů omezeny na minimum.

HYSLYCY transparentì
HYSLYCY transparentì

HYSLYCY transparentní - Jako připojovací a ovládací kabely u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení při středním mechanickém namáhání. Zásluhou vysokého pokrytí stíněním budou přenosy signálů či impulsů nerušeny.

HYSLY-SY-JZ transparentì
HYSLY-SY-JZ transparentì

 HYSLY-SY-JZ transparentní - Pro měřicí, kontrolní a řídicí připojení u obráběcích, stavebních strojů. Dále např. u běžících pásů a montážních linek. Pocínované (ochrana proti oxidaci) ocelové opletení umožňuje vysokou mechanickou ochranu před poškozením a nabízí současně magnetické stínění. 

HYSLY 0,6/1 kV černý
HYSLY 0,6/1 kV černý

HYSLY 0,6/1 kV černý - Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení. Pro pevné a flexibilní uložení bez tahového namáhání a bez nuceného vedení pohybu.

HYSLYCY 0,6/1 kV černý
HYSLYCY 0,6/1 kV černý

HYSLYCY 0,6/1 kV černý - K nerušenému přenosu dat a signálů v měřicí, řídicí a regulační technice jsou tato vedení se stíněním obzvláště vhodná. Jako připojovací a spojovací kabely ovládacích prvků u obráběcích strojů, montážních pásů a linek, těžních zařízení.

HSLH šedá
HSLH šedá

HSLH šedá - Bezhalogenové, oheň retardující spojovací a ovladací kabely pro ovládání montážních pásů a linek při středním mechanickém namáhání. Vhodné pro pevné i flexibilní uložení bez nuceného pohybu a tahového namáhání v suchých i mokrých halách a venkovním prostředí. Kabely se používají v zónách s nebezpečím požáru a místech s velkým výskytem osob.

2YSLCY-J 0,6/1 kV transparent
2YSLCY-J 0,6/1 kV transparent

2YSLCY-J 0,6/1 kV transparentní - EMC-kabel s foliovým stíněním a stíněním z Cu drátků, používaný pro propojení mezi frekvenčním měničem a jím napájeným motorem.

2YSLCYK-J / 3 Plus 2YSLCYK-J 0,6/1 kV černý
2YSLCYK-J / 3 Plus 2YSLCYK-J 0,6/1 kV černý

2YSLCYK-J / 3 Plus 2YSLCYK-J 0,6/1 kV černý - EMC-Kabel  s foliovým stíněním a stíněním z Cu drátků používaný pro propojení mezi frekvenčním měničem a jím napájeným motorem. Použití je vhodné u obráběcích a tvářecích  strojů, manipulačních zařízení, zpracovatelských strojů, pásových dopravníků, výrobních einek apod. 

NSSHÖU
NSSHÖU

NSSHÖU - Pro pohyblivá i pevná uložení v důlním průmyslu, tunelové technice, kamenolomech, na stavbách apod. všude tam, kde dochází k vysokému mechanickému namáhání. Kabely jsou použitelné ve vnitřních i venkovních prostorách, v prostředí s nebezpečím výbuchu, v průmyslu a zemědělství.

H07RN-F
H07RN-F

H07RN-F - Přívod elektronářadí při středním mechanickém namáhání v suchých, vlhkých a mokrých vnitřních i vnějších prostorách. Dále k připojení strojů v průmyslu a zemědělství jako např. topná tělesa, ruční lampy, elektrické ruční nářadí a k připojování motorů a strojů na stavbách. Kabely jsou vhodné k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu.

H01N2-D
H01N2-D

H01N2-D - Speciální vedení pro přenos vysokých proudů u stroj-ních nebo ručních svařovacích aparátů. Vhodné pro flexibilní použití v suchých, vlhkých i mokrých halách či ve venkovním prostředí.

SiHF-J
SiHF-J

SiHF-J - Přednostně se kabely izolované silikonem používají v hutnictví, při zpracování oceli a válcování, v koksárnách, slévárnách, cementárnách, výrobě skla a keramiky, při výrobě elektromotorů, saun, v lodích a letadlech, tepelně namáhaných zařízeních, klimatizační technice, v osvětlovacích tělesech atd.  Izolace je vyrobena na bázi silikonu a kaučuku.

SiAF
SiAF

SiAF - Jednožilové silikonové kabely se používají tam, kde se při vzájemných účincích změn teploty nebo horka tradiční kabely s izolací z PVC lámou a drolí. Izolace je přizpůsobena tropickým podmínkám a je odolná vůči kyselinám a ozonu. Stěžejní význam má také vysoký bod zápalnosti. 

H05V-K, H07V-K
H05V-K, H07V-K

H05V-K, H07V-K - PVC- jednožilové kabely jsou využívány pro vnitřní i venkovní istalace s použitím vhodných ochran kabelů.

RG Coaxial cable
RG Coaxial cable

RG Coaxial cable - Používá se v průmyslové oblasti pro uložení do trubek a kabelových kanálů, pro přenos vysokofrekvenčních signálů a výkonů.

Kontakt

Baude Kabeltechnik GmbH

Lise-Meitner-Str. 1
31157 Sarstedt
GERMANY

+49 5066 7001-0
info@baude.de

BCP/CU-Notierung